Sa pagselebrar naton sang ika-22 Sulay Basya Festival, aton ginatingwaan nga indi lang ang turismo ang aton mapasanyog kundi pate ang palangabuhian sang mga Saranhon nga nagabakas adlaw-adlaw sa tunga sang tagiti sang init kag bubo sang ulan para ang pangkinahanglanon nila sa matang-adlaw matustosan.

Sa pagselebrar ta sang aton fiesta, ang LGU-Sara luyag nga mapasadya sila paagi sa isa ka Karera gamit ang mga sandata nila nga ginagamit sa ila obra.

Featuring 2nd Trisikad Karera sa banwa sang Sara sa maabot nga Hunyo 20, 2023, ala-7 sang aga. Ikaw bala isa ka TRISIKAD DRIVER/OPERATOR? UKON MAY KILALA KA BALA NGA ISA KA TRISIKAD DRIVER/OPERATOR NGA SARANHON? Para gid ini sa imo/ila.

✔️Paano maka-intra?
Palihog basa sang mga masunod;
📌Dapat ikaw isa ka SARANHON nga ACTIVE TRISIKAD DRIVER/OPERATOR.
📌Bukas para sa tanan nga Trisikad driver/owner.
📌FREE REGISTRATION

✔️Diin ang rota sang karera?
Start: Atubang sang NIPSC
End: Crossing to San Jose/Front of Ala Luna Tapsilogan
(2 Laps)

✔️Duha ka kategorya:
1. Naga-edad kwarenta (40) pataas
2.Naga-edad 39 panubo

Mag-intra na kag magdaog kag makakuha sang mga prizes kag groceries.

Para sa luyag mag-intra, mahimo nga magkadto lang sa entrance sang munisipyo sang Sara kag magpalista sa guard nga naka-duty.

SARA GUGMA KO!