Ginhatag na ang cheque nga naga-balor Php 255,000. 00 sa Dawis Broom Makers Association sang DOLE-Province of Iloilo sang Pebrero 03, 2023. Ang nasambit nga paghatag sang cheque sang DOLE sa mga benepisyaryo amu ang ginsaksihan man ni Mayor Jon Aying, MGLAD staff, kag PESO-Sara staff.

Para sa aton ihibalo, ang Dawis Broom Makers sang Sitio Dawis, Brgy. Devera, Sara, Iloilo isa ka gamay nga industriya nga naga-pagwa sang produkto nga paypay nga silhig (ukon panlimpyo). Ini himu sa indigenous nga materyal nga ginatawag nga puno sang “hibyok”. Sa panahon sa una nga termino ni Mayor Aying, isa sya sa nagtindog kag nagsuporta nga mag-obra sang asosasyon agud mas mapapag-on kag mapabakud pa gid ang ini nga palangabuy-an. Gane, sa bulig sang mga empleyado sang munisipyo nakapasa sang mga requirements sa DOLE ang asosayon kag ini narekognisa bilang isa ka lisensyado nga asosasyon sa banwa sang Sara.

Dugang pa, ini naga-pasanyog nga matapna ang child labor sa aton banwa, mapalambo ang kinaiya kag ihibalo sang mga trabahador, makabulig nga mapataas ang kita sang mga Saranhon, kag makilala ang aton banwa sa ini nga produkto.

Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagbuylog nga matigayon ini. Umwad kag Uswag pa gid Sara!

SARA GUGMA KO!