Nagbisita kagaina ang mga empleyado sang Department of Social Welfare and Development sa LGU-Sara, ini agud iplastar ang ila programa nga Cash For Work Program.

Sila magabalik sa sunod nga bulan agud mag-update sang schedule sang oryentasyon para sa mga mangin target nga benepisyaryo nga Barangay.

SARA GUGMA KO!