Ginhiwat ang lima (5) ka adlaw nga In-Service Training for Teachers (INSET) subong nga tuig. Sa Sara Central Elementary School ang venue sang mga elemantarya nga manunudlo kag sa Sara National High School naman ang mga sekondarya.

Halos tanan nga mga manunudlo nga Saranhon nagtambong sa nasambit nga training kag sila masadya nga nagpartisipar para sa ila dugang nga kinaadman kag kaalam sa pagtudlo. Ini isa ka pamaagi nga lihok agud mapataas pa gid ang kalidad sang edukasyon sa aton banwa.

Kami naga-pasalamat gid sa aton mga manunudlo sa padayon nga pagpaninguha nga mapamaayo ang ila pagtudlo sa aton mga kabaatan.

SARA GUGMA KO!