Ang aton pinalangga nga Mayor Jon N. Aying kag SB Member Sir Vale Valenzuela, kaupod ang pila ka mga empleyado sang munisipyo, aga pa nagbugtaw agud mag-upod pangolekta sang mga basura.

Makita nga ang tagsa mga Saranhon nga naga-practice sang ginatawag nga segregation, ginabaylohan ang ila mga basura sang mga kape okon milo.

SARA GUGMA KO!