Ang mga kabataan amu ang aton bwas-damlag, kag nagakaangay nga mabal-an nila ang mga bagay-bagay diri sa kalibotan kag ang tanhaga (magic) nga makita kag mabatyagan diri. Kis-a ang pagbukas sang libro kag pagbasa sini amu ang pamaagi agud malibot nila ang kalibotan. Ang gahum sang pagbasa maka-inspirar kag makapahulag sa ila.

Natagaan kahigayonan si Mayor Jon N. Aying nga magbasa sang istorya sa mga kabataan sang Brgy. Ardemil, Sara, Iloilo kadungan sa paghiwat sang Children’s Party.

Sa ila lamharon nga edad, importante ang pagbulig naton sa ila nga magmuklat sa husto kag matarong nga dalan padulong sa maayo kag maduagon nga buwas-damlag.

(Madamo nga salamat Project: BASA-PASA sa mga libro.)

SARA GUGMA KO!