Naghiwat sang Career Guidance Advocacy Orientation ang Public Employment Service Office (PESO)- Sara sa pila ka mga eskwelahan sang hayskul sa banwa sang Sara. Ini agud matuytuyan ang mga estudyante sa Senior High School sa ila kwaon nga mga mga kurso sa pagsulod sa kolehiyo.

Sa Career Advocacy Orientation mapakita sang mga estudyante ang ila mga abilidad kag kaalam sa mga tasks nga ginaobra nila. Paagi sini, mahuna-huna nila kung ano gid bala ang ila gusto kwaon nga kurso.

SARA GUGMA KO!