Pahibalo sa mga katapo-konsumidores nga may serye sang SCHEDULED POWER INTERRUPTION ang ILECO III para sa pag-clearing sang linya.

Ang petsa, oras kag lugar nga apektado sang sini nga power interruptions amo ang mga masunod:

PETSA, ORAS KAG APEKTADO NGA LUGAR:

MARSO 22, 2023 (MIYERKULES)
8:00 AM- 5:00 PM (9 ka oras ang kalawigon)

📌SARA
• Salcedo
• Lanciola
• Crespo

MARSO 23, 2023 (HUWEBES)
8:00 AM- 5:00 PM (9 ka oras ang kalawigon)

📌SARA
• Bakabak
• Padios
• Zerrudo

Madamo gid nga salamat!

SARA GUGMA KO!