Bilang pagpadayon sang programa sang banwa sang Sara sa paghatag sang dugang nga palangabuhian sa mga “Pumuluyong-Saranhon” pinaagi sa pagsagod sang Darag Native Chicken, nagbisita ang faculty sang nagkalain-lain nga kolehiyo sang West Visayas State University sa aton banwa agud maghiwat sang Training on Pricing of Darag Products and Health Management Practices, Abril 20.

Ila gintudloan ang mga benepisyaryo sa sulod sang isa ka adlaw sang pag-presyo sang mga produkto sang darag kag husto nga pagsagod sang sini nga mga manok.

Ang mga nagtambong amu ang mga benepisyaryo sa nagkalain-lain nga baranggay nga nagasagod sang mga darag. Isa na diri ang mga “successful darag sellers”, kung sa diin sila kumita sang daku kag nangin palangabuhi-an na nila. Ini sila amu kanday Joey Panes (Barangay Malapaya), Ireneo Arceo (Barangay Ardemil), kag Clarita Juridico (Barangay Latawan).

Tinutuyo sang aton LGU nga mabuligan pinaagi sa sini nga programa ang mga pigado nga mga Saranhon indi lang sa pagsagod sang Darag kundi sa tanan nga aspeto sang ila pagpangabuhi. Gane si Mayor Jon N. Aying nagapasalamat gid sa West Visayas State University – University Extension and Development Council sa padayon nga pagbulig sa Sara sa nasambit nga programa.

“Madamo guid nga salamat, ilabi nagid kanday Dr. Ricky P. Becodo kag sa iya mga staff nga wala nagakakapoy magbalik-balik sa Sara halin sa syudad agud magdala sang bulig sa mga Saranhon”, ang panambiton ni Mayor Aying.

Target sang aton banwa nga magdamo pa gid ang mahatagan sang mga darag, agud magaabot ang panahon nga kita na ang manguna sa Probinsya sang Iloilo sa pagprodukto sang darag. Gapati kami nga wala sang impossible kung magbuligay lang kita para sa ikatin-ad ta.

“Sara 2025, sa darag manguna kita.”

#SaDaragMayBwasDamlag

SARA GUGMA KO!