Ginbaton sang 30 ka mga fishpond (punong) owners ang manga tilapia fingerlings sang Marso 21, 2023.

Ang mga benepisyaryo nga nagikan sa nagkalain-lain nga baranggay nag-apply sa Municipal Agriculture Office. Sila gin-validate kung nagakaangay nga magsagod sang mga tilapia kag kung may mga punong ini nga ginapanag-iyahan.

Ang mga fingerlings naghalin sa Department of Agriculture – Province of Iloilo, Fisheries Division nga ginpanikasogan sang LGU-Sara kag MAO-Sara nga mabaton sang mga pumuluyong Saranhon.

SARA GUGMA KO!