Nagkadto kag nagpresentar ang mga katapo sang Department of Public Works and Highways sang ila programa nga hanungod sa road widening sa Poblacion. Gin-presentar sa mga pumuluyo ang sakop sang obra, konstraksyon, kag petsa kung san-o umpisahan. Subong man, ginpresentar sa mga pumuluyo nga maapektohan sining programa ang ila mga propyedad, kinamatarong kag dapat nga mabaton.

Ang programa nga road widening sang DPWH daku nga bulig sa pagbag-o sang banwa; dala na diri ang makapahagan-hagan sang traffic, mangin maligwa ang dalan, makalikaw sa mga aksidente, makabulig ini sa pag-uswag sang lokal nga mga imprastraktura, negosyo kag palangitan-an.

Hambal gane nila, “Change is good, as long as it’s for the better.” Magbinuligay kag mag-unongay kita.

SARA GUGMA KO!